Duben 2015

Jedno z nejmoudřejších podobenství Šalamounových

25. dubna 2015 v 15:21 | Yuki |  Niečo na zamyslenie
Je v něm obsažena všechna moudrost světa…
Jednou, když král Šalamoun sešel dolů z hory, kde vítal východ slunce, lidé shromáždění na jejím úpatí se ho tázali:
- Jsi zdrojem našeho osvícení. Tvá slova dokážou měnit lidská srdce. A tvoje moudrost zasáhne každý rozum. Dychtíme ti naslouchat. Řekni nám, pane, kdo jsme?
Král se usmál a řekl jim:
- Jste světlem světa. Jste hvězdami. Jste chrámem pravdy. V každém z vás je celý vesmír. Usídlete rozum ve svých srdcích, ptejte se svých srdcí a naslouchejte prostřednictvím své lásky.
- V čem je smysl života?
- Život je cesta, cíl i odměna. Život je tancem lásky. Jste předurčeni zářit. BÝT je veliký dar světu. Váš život je příběhem Vesmíru. Proto je život krásnější nade všechny teorie. Pokládejte život za svátek, neboť život je cenný sám o sobě. Život se skládá z přítomnosti. A smyslem přítomnosti je být v přítomnosti.
- Proč nás pronásledují neštěstí?
- Co jste zasili, to také sklízíte. Neštěstí jsou vaší volbou. Bída je lidský výtvor. A žal je plodem nevědomosti. Obviňujete a ztrácíte sílu, přejete si a rozséváte štěstí. Probuďte se, neboť ubohý je ten, kdo si není vědom sám sebe. Chudý je ten, kdo nadarmo plýtvá časem. Neměňte svůj život ve zkřehlé bytí. Nedovolte davu, aby zahubil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím.
- Jak se dá překonat neštěstí?
- Neodsuzujte sami sebe. Jste božská stvoření. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Buďte za vše vděčni. Radujte se, vždyť radost činí zázraky. Milujte se, protože kdo miluje sebe, toho milují všichni. Buďte vděčni za nebezpečenství, neboť smělí získávají blaženost. Přebývejte v radosti a neštěstí vás mine. Vyslovujte přání, ale nesmlouvejte s Bohem. A vězte, že vděčnost je nejlepší modlitbou a štěstí tou nejlepší potravou duše.
- Jaká je cesta ke štěstí?
- Šťastni jsou milující, šťastni jsou vděční. Šťastni jsou mírumilovní. Šťastni jsou ti, kdo nalezli ráj v sobě samých. Šťastni jsou ti, kdo s radostí dávají a také ti, kdo s radostí dary přijímají. Šťastni jsou ti, kdo hledají. Šťastni jsou, kdo se probudili. Šťastni jsou ti, kdo naplňují své předurčení. Šťastni jsou ti, kdo poznali soulad. Šťastni jsou, kdo přebývají v harmonii. Šťastni jsou ti, kdo uzřeli krásy světa. Šťastni jsou ti, kdo se otevřeli slunci. Šťastni jsou, kdo plynou jako řeky. Šťastni jsou, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastni jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastni jsou, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastni jsou, kdo milují sami sebe. Šťastni jsou ti, kdo chválí život. Šťastni jsou ti, kdo tvoří. Šťastni jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastni jsou ti, kdo odpouštějí.

- V čem je tajemství hojnosti?
- Váš život je největším pokladem v klenotnici světa. Vaše vnitřní bohatství je nevyčerpatelné a hojnost kolem vás nekonečná. Svět je sdostatek bohatý, aby byl bohatý každý z vás. Proto čím více dáváte, tím více dostáváte. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti. A změňte všechno ve zlato života. Šťastní lidé nacházejí bohatství sami v sobě.
- Jak máme na světě žít?
- Pijte z každého okamžiku svého života, vždyť neprožitý život rodí smutek. A vězte, že co je uvnitř, to je i venku. Mrak světa je zplozen mrakem v srdci. Štěstí je východem slunce. Osvícení je září tisíce sluncí. Šťastni jsou ti, kdo dychtí po světle.
- Jak máme získat harmonii?
- Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Pochyby ať vás očišťují a nezbavují vás síly. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvorbě, ne kvůli uznání. K bližním se chovejte jako k pokladům. Minulost změníte, když ji zapomenete. Přinášejte světu jen nové věci. Naplňte své tělo láskou. Staňte se silou lásky, neboť láska vás oduševní nejvíce ze všeho. Kde je láska, je i štěstí.
Jak dosáhnout dokonalosti života?
- Šťastný člověk dokáže proměnit mnoho jiných. Nešťastní zůstanou otroky, neboť štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Naučte se umění být šťastným. Otevřete se světu a svět se otevře vám. Kdo mu přestává čelit, stává se vládcem.
Poté král s láskou pohlédl na ně na všechny a dodal: Mnohé vám napoví mlčení… Jen buďte sami sebou!

20 věcí, které pochopí jenom introvert

19. dubna 2015 v 18:51 | Yuki |  Niečo na zamyslenie
1. Volno bez plánů a bez povinností pokládáte za jedno z nejlepších.
2. Někdy vás přátelé někam zvou a vy vlastně nemáte žádný skutečný důvod k odmítnutí - kromě přání být sám. (Vaším plánem je žádné plány nemít - většina lidí to ovšem nechápe.)
3. Dobrá kniha, hudba nebo film jsou pro vás mnohem příjemnějším trávením času než jakýkoli večírek nebo posezení.
4. Cesta na nějaké tiché, osamělé místo mezi horskými svahy nebo na břehu moře - to je pro vás nejlepší způsob strávení dovolené.
5. Dělá vám dobře plánovat si samostatnou cestu. Víte, že se octnete ve stavu zvláštní duševní rovnováhy, budete si snít, poslouchat hudbu a celé dny číst.
6. Když lidé říkají, že neradi jedí sami v restauraci, nechápete. Pro vás je to jedna z nejprostších radostí života! Jídlo? Bezva. Kniha? Výborně! A žádné rozhovory? Skvělé!
7. Nejhorším rysem ctitele je ve vašich očích přílišná vtíravost. Potřebujete mít svůj prostor, jako potřebujete vzduch, abyste mohli dýchat. To je velmi důležité. Tak proč vlastně ten člověk musí být pořád vedle vás?

8. Dokonce i když máte plno práce, je pro vás životní nutností vyhradit si několik hodin pro sebe, prostě abyste si zachovali zdravý rozum (a zdravé a šťastné vztahy s lidmi kolem vás).
9. Jediný člověk, s nímž můžete mít harmonické vztahy je ten, kdo také rád tráví čas o samotě.
10. Máte rozvinutou intuici, protože umíte naslouchat sami sobě.
11. Lidé obykle nejsou rádi sami - a pro vás je přitom samota radost. Necítíte se ani méněcenní, ani osamělí, když jste sami.
12. Obvykle na něčem děláte - většinou je to něco tvůrčího - a cítíte neklid, pokud tomu nevěnujete dost času.
13. V kontaktu s lidmi dáváte přednost rozhovoru tête-à-tête, jde snáz přímo k věci a je upřímnější.
14. Jste pozorovatel. Rád sledujete chování lidí a pokoušíte se odhadnout jejich zvyky.
15. Čas trávený ve vlastní společnosti vám skýtá pocit pevné půdy pod nohama.

16. Máte rádi chladné deštivé počasí, kdy nikam nemusíte jít. Je pro vás příjemné zalézt si pod deku nebo se vyhřívat u krbu, něco vyrábět nebo se jen dívat, jak po skle stékají kapky.
17. Pokud vám hlavou netáhnou globální problémy filosofického charakteru, něco s vámi nejspíš není, jak má být.
18. Pokud strávíte o samotě dost dlouhou dobu, přináší vám společnost lidí také potěšení. Nemáte pak zato, že nadarmo ztrácíte čas.
19. Po památkách cestujete nejraději sami, bez programu, bez průvodce. Chcete se na svět dívat vlastníma očima, bez nánosu cizích komentářů.
20. Ten pocit, když vám někdo na poslední chvíli z pracovních důvodů odřekne schůzku… ano, právě ten - to je prostě senzace!! Místo toho si teď můžete dělat, co máte rádi.


Pravda a svet.

3. dubna 2015 v 15:22 | Yuki |  Niečo na zamyslenie
Dnešný svet by sa dal prirovnať, napríklad k gobelínu. Líce gobelínu nám ukazuje tie najkrajšie, najpestrejšie obrazy. Ale keď ho otočíme vidíme zmes prepletaných, zamotaných vlákien v ktorých sa strácame. A tak to je aj z pravdou v dnešnom svete je ukrytá v tom chaose klamstiev a intríg. Ak by sme ju chceli nájsť, museli by sme najskôr, nájsť ten začiatok. Prvé vlákno a celé to rozmotať, rozpliesť. Ale málo kto sa na to podujme. Hľadanie pravdy je ťažké a namáhavé. A preto mnohý z nás to nechajú tak. Nechajú sa zamotať do týchto klamstiev. Ďalší sa snažia si dať tú námahu a pustia sa do namáhavej práce. A kam patríte vy ?
Pán zákon schválnosti

3. dubna 2015 v 12:05 | Yuki |  Téma týždňa
Pán zákon schválnosti, je môj dobrí priateľ. Skoro, nikdy ma neopúšťa. Najväčšiu radosť mi robí v práci, nie je dna čo by mi nepomohol. Skoro vždy, keď chcem niečo urobiť správne a snažím sa ako najviac sa dá. On urobí presný opak. Dvíha mi to tlak ale nemôžem stým nič urobiť. Len sa stým zmieriť. A dúfať, že ma raz opustí.